Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Long An

Ở Long An đang có 25069 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Long An tập trung chủ yếu ở Huyện Đức Hòa 7053 công ty, Thành Phố Tân An 4343 công ty, Huyện Bến Lức 4332 công ty, Huyện Cần Giuộc 2640 công ty, Huyện Cần Đước 1519 công ty, Huyện Thủ Thừa 963 công ty, ...