Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Cần Giuộc Long An

Có 2431 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Cần Giuộc Long An. Các công ty tại Huyện Cần Giuộc Long An tập trung chủ yếu ở Xã Long Hậu 457 công ty, Xã Tân Kim 389 công ty, Thị trấn Cần Giuộc 162 công ty, Xã Phước Lý 133 công ty, Xã Trường Bình 105 công ty, Xã Mỹ Lộc 101 công ty, ...

CÔNG TY TNHH LÝ HẢI

1101915245

Thửa đất số 2474 Tổ 11, ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc

CÔNG TY TNHH WON SEAL TECH

1101915220

G6, 7 Khu B, Đường CN5, Khu xưởng Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộ, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

CÔNG TY TNHH FARM STORY

1101914805

J8, 9 Khu B, Đường CN5, KX Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

CÔNG TY TNHH KFV

1101912445

S5, Khu B, Đường CN5, khu xưởng Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộn, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT STX

1101911184

Nhà xưởng B1, 6a.2 Khu nhà xưởng xây sẵn lô B, Đường Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc