Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Long An

Trên địa bàn Long An đang có 22851 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 15 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Long An tập trung chủ yếu ở Huyện Đức Hòa 6176 công ty, Thành Phố Tân An 4013 công ty, Huyện Bến Lức 4000 công ty, Huyện Cần Giuộc 2425 công ty, Huyện Cần Đước 1396 công ty, Huyện Thủ Thừa 892 công ty, ...